Defect of beschadigd?

Garantie bepaling voor onze webshops

Uiteraard nemen elke voorzorg in acht om uw bestelling zo correct mogelijk af te handelen.Er kan uitsluitend aanspraak worden gedaan op fabrieksgarantie, indien dit bij het artikel staat vermeld.

Aanvullend verlenen wij 6 maanden gebruiksgarantie op al haar producten, met uitzondering van: accu’s, adapters, batterijen en tandwielen van de accu voertuigen. De garantie is niet van toepassing indien de fouten geheel of gedeeltelijk het gevolg zijn van onjuist, onzorgvuldig of ondeskundig gebruik voor andere dan normale doeleinden, van buiten komende oorzaken of normale slijtage. Bij waterschade vervalt de garantie. Door reparatie en/of vervangen gaat de garantietermijn niet opnieuw in. Tenzij u uitdrukkelijk anders is aangegeven.

Indien er sprake is van een gebrek, dat niet door ondeskundig gebruik is ontstaan, kan er aanspraak worden gedaan op deze garantie. Wij vervangen of repareren het product, dit na beoordeling door ons na ontvangst van het door de afnemer geretourneerde product.

Mocht het nodig zijn om het product door ons te laten repareren, dan dient de klant het product op eigen kosten aan ons te versturen, of een afspraak te maken om het product te komen brengen. Het is raadzaam om de verpakking / doos tijdens de garantieperiode te bewaren. Wij beoordelen tevens of het geretourneerde product door ondeskundig gebruik is defect geraakt. Bij ondeskundig gebruik en / of reparaties, modificaties e.d. door derden zonder schriftelijke toestemming van ons, vervalt de garantie. Eventuele verzendkosten voor het toesturen van onderdelen komen voor rekening van de klant.

Wij streven er naar om onderdelen ook na de garantie periode te leveren, bewaar hiervoor uw factuurnummer.

De afnemer heeft de verplichting om bij aflevering te onderzoeken of de producten aan de overeenkomst voldoen. Indien dit niet het geval is, dient de afnemer ons binnen 7 dagen na de aflevering, althans nadat constatering redelijkerwijze mogelijk was, schriftelijk (via email aan klantenservice@prijstechnisch.com ) en gemotiveerd (eventueel met foto’s) kennis hiervan te geven alvorens het artikel te monteren. Onder vermelding van het factuur of bestelnummer.

Afwijkingen en kleine krasjes

Doordat er gewerkt wordt met plastic mallen en verhitting van de ondergrond hebben vrijwel alle producten kleine oneffenheden zoals krasjes en offenheden in de lak. Ook zijn er vaak plekjes te zien van de mal. Alle kinderauto's komen uit één fabriek dus alle kinderauto's hebben hier mee te maken, vooral op de donkere kleuren is dit extra zichtbaar. Deze oneffenheden vallen niet onder garantie of ons retourbeleid. Auto's die gemonteerd zijn kunnen niet geretourneerd worden, bepaalde onderdelen klikken in elkaar en kunnen niet zonder schade gedemonteerd worden.

Aansprakelijkheid:

Wij zijn niet aansprakelijk voor schade aan personen en of goederen door gebruik van al haar geleverde producten Wij kunnen niet aansprakelijk gesteld worden voor afwijkingen in prijzen, afbeeldingen (kleuren) en teksten.

Heeft u een klacht of misschien wel een suggestie,laat het ons dan via email aan klantenservice@prijstechnisch.com weten. Iedere klacht wordt serieus behandeld en wij proberen altijd tot een bevredigende oplossing te komen.